Scarsellino - Fugida a Egipte - s. XVI - Oli sobre tela - 150 x 100 cms - col. particular
Fugida a Egipte

* Marian Espinal va adquirir aquesta peça durant els anys quaranta de segle passat. Al començament de segle XXI les hereves del pintor la van vendre a un col·leccionista particular.