MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI #Net, Blai

data referència transcripció referències
carta ref.net-1919-1
Net, Blai
Barcelona
30/10/1919
net-1919-1

Blai Net a M. Espinal

Sr. En

Marian A. Espinal.

Amic caríssim:

Vaig rebre (sense esperar que ho fes tan prompte) la seva postal; inútil es dir-li que li agraeixo molt.

Eh, que me'n diu de París? Oi, que es música de Debussy? Elegancia, enlluernament, boira... tot molt hermós.

Y "nantros" per aquí en aquest poble gran, fem lo de sempre, música à la nit dels dissabtes, lliçons els demés dias, de tant en tant qualque concert ahir vaig sonar à la Camera amb en [Pau] Casals, i el dia 16 del mes que vé hi tornarém.

"Demés" vaig fer tornar vermella à una certa persona* que no es de Barcelona i que l'hi dono lliçó. Total perquè li vaig ensenyar la postal que v. va enviarme; ja li escriurá ella tot això, almenys així m'ho penso.

Espero que m'escriurà llarc contant-me les seves impressions. No soc mes exténs per manca de temps,  un altre dia ho seré mes.

Rebi els sincers afectes no son affm. amic i s. s.

Blai Net

Barcelona 30-X-19


Blai Net (Sant Boi de Llobregat, 1887 - Barcelona, 1948) fou un concertista de piano i pedagog. De molt jove va donar lliçons de piano a Marian Espinal. L’any 1919 exercia com a professor de virtuosisme de Maria Vancells, promesa i futura muller del pintor.

* Net es refereix a Maria Vancells.

noms citats:

Casals, Pau

________________

altres referències:

Debussy, Claude

carta ref.net-1920-1
Net, Blai
Barcelona
19/01/1920
net-1920-1

Blai Net a M. Espinal

Sr. En Marián A. Espinal. 

Bon amic: 

Feia tant temps que no rebia lletra vostra, que pensava que ja no vos recordáveu de nosaltres, o que el contingut de la meva última vos havia mortificat un pic.

Sabia noves vostres pels vostres excel·lents pares, que'm donen a llegir la vostra correspondencia; ja se que teniu el temps molt just perque trevalleu molt, i que aixó vos priva d'ésser mes comunicatiu; ja espero que vingueu per a que'm parleu de la música i dels músics que per aqui corren; per la vinent tanda de concerts (Cuaresma) es molt probable que sentiu la Passió i la gran Missa de J. S. Bach que com ja deveu suposar ho donará l'Orfeo Catalá, almenys aixis es diu "sotte voce" Deu ho faci.

La tanda de 10 concerts que ha acabat ara, començats per la fiera Casals,* han sigut una barreja, hi havia de tot, bó i mitjá, el públic amb tot i la anormalitat en que vivim** ha respost bastant, els mes flacs de concurrencia han sigut els del Cuartet Renaixement i els de la Wanda Landowska,*** sobretot aquets últims han sigut molt desanimats; amb tot, crec jo, que están cansats de música, l'Orfeó Graciènc també ha organitzat una série de 6 a 8 concerts que estan per acabar, i l'éxit tant artistich com monetari ha sigut bo, are conteu els concerts isolats que han sigut bastan nombrosos i tindreu una idea del nostre moviment musical desde'l mes de Novembre fins are: ja casi be sembla Paris aixo, llastima que tinguem que patir tan sovint aquets greus trastorns; are sembla que s'arreglará per una temporadeta i despres Dios dirá.

Afectuosament ben vostre 

Blai Net 

Barcelona 19 Gener 1920


* Pau Casals i Defilló (el Vendrell, 1876 - San Juan, Puerto Rico, 1973) fou un eminent violoncel·lista, pedagog, compositor i director d'orquestra. Blai Net l'acompanyà al piano en nombroses ocasions.

** Referència al locaut.

*** Wanda Landowska (Varsòvia, 1879 - Lakeville, 1959) va ser una clavecinista, compositora, pianista i musicòloga. Va recuperar el repertori per a clavicèmbal del segle XVIII. Manuel de Falla li va dedicar El retablo de maese Pedro i el Concierto para clavecín, i Francis Poulenc, el Concert champêtre. Contrària al règim de Hitler, el 1940 marxà a l'exili i fixà la seva residència als Estats Units.

 

noms citats:

Casals, Pau

Landowska, Wanda

________________

altres referències:

JS Bach

Orfeó Català

Orfeó Gracienc

Quartet Renaixement

carta ref.net-1920-2
Net, Blai
Barcelona
01/02/1920
net-1920-2

Blai Net a M. Espinal

Sr. En Marian A. Espinal. 

Amic caríssim: 

Rebuda la vostra lletra.

Em doneu una nova que m'ha produit gran sorpresa, prô hi fet de detectiu i resulta que En Gibert no tant sols no vé à París sinó que n'hi ha arribat à pensar-hi; decididament En Llorens portava els papers molt mullats.

Y are, soc jo qui vos en prepara una de sorpresa grossa, no vos ho diré, prô si que m'agradaria i vos ho agrahiré que'm feu el favor d'anar el divendres al matí à l'hora que arriba el tren a n'el Quai d'Orsay i veureu visions, en cas de que no las veieu aquestes visions hi torneu el dissabte i llavors serà amb tota seguretat, car la sortida de Barcelona no està encar prou ben resolta. 

Espero que m'escriureu donant-me detalls de tot ço que vos demano i que'm direu la cara que posarà l'interfecte à la seva arrivada; soc curiós dels mes petits detalls.

Mercès per endevant i cregueu amb la sincera ferme amistat de vostre amic que espera tenir-vos à la vora. 

Blai Net 

Bercelona 1-II-20

noms citats:

Gibert Camins, Joan

Llorens Artigas, Josep

carta ref.net-1920-3
Net, Blai
Barcelona
08/02/1920
net-1920-3

Blai Net a M. Espinal

Sr. En Marian A. Espinal. 

Amic dilecte: 

Suposo que devieu anar al Quai d'Orsay com vos recomanava.

L'individu qui ha al venir per causas imprevistas ha retrasat per uns dias la seva marxa, pro segons em digué, aquesta serà probablement el dimecres o dijous. (11 o 12 del present) per lo tant insisteixo amb lo que vos demanava en la meva última, i perdoneu si vos faig perdre temps prô tinc la certesa de que tindreu bona alegria al veure à aital subjecte. 

Escriviu-me llarc donant-me detalls i poseu-me al corrent del moviment musical parisenc amb preferencia parleu-me de pianeros.

Mercès per tot ço que vos deman, i maneu sempre a voste afm. amic. 

Blai Net 

Barcelona 8 - II - 20

carta ref.net-1921-1
Net, Blai
Barcelona
23/02/1921
net-1921-1

Blai Net a M. Espinal

Sr. En 

Marián A. Espinal 

Carissim:

He rebut la vostra tarja i vos en donc moltes mercés. Quedeu perdonat per la manera com vareu fer la vostra guillada, i ja que teniu la meva absolució, vos deman que també me la dongueu à mí, car, com molt be sabeu es condició humana el pecar, i jo he pecat i greument, hè comès un robatori molt gros contrà la vostra propietat pictórica, si be, amb l'atenuant d'estar-ne assebentats els vostres pares i de tenir el consentimiento llur per a cometre el meu rapte. 

Ja us veig, al llegir aixó, tremolar com la fulla al arbre, ja podeu ben Tremolar ja, que vos l'hi fet ben grossa, em deieu sempre que no tenieu res que valgués res, que per aixó no'm donaveu res, que no tenieu temps, que se jo les excuses que'm donaveu, mes al veure aquell be de Dios que teniu á vostra (com diuen els mallorquins) no vaig poder resistir la tentació de cometre el delicte, el vaig insinuá als vostres Pares i al fer-me de contesta que'm quedés el que mes m'agradés, sens pensar-mi em vaig decidir per el de las vacas que pasturen, i si el vegessiu penjat damunt el meu cúa quedarieu convenssut de que hi ha molt de goig i que definitivament ha de quedar en aquest lloc. 

Després de tanta promesa i de no cumplir-se, hi tingut de recorrer a fer correr els dits, i aixó ja sabeu que els pianistes treballem anys i anys per fer-los anar ben lleugers.

Si veieu à n'En Gibert digueu-li de ma part que no m'escrigui tant i saludeulo de part de nosaltres els concertistes, ja us entendrá. 

La passada semana vàrem anar a Tarragona amb en Costa i En Cassadó,* que m'encarregan vos saludi.

I esperant el vostre perdó, i amb salutacions de la meva Esposa, rebeu l'afecte sincer de vostre amic de cor que us estima tant com admira

Blai Net

Barcelona 23 - II - 1921


* Gaspar Cassadó i Moreu (Barcelona,1897 - Madrid, 1966) fou un eminent violoncel·lista i compositor.

noms citats:

Cassadó, Gaspar

Costa, Francesc

Gibert Camins, Joan

carta ref.net-1921-2
Net, Blai
Barcelona
29/03/1921
net-1921-2

Blai Net a M. Espinal

Sr. En 

Marian A Espinal:

Carissim: 

He rebut la vostra esperada carta à son temps, i dic esperada, perque com compendreu molt bé, el rau-rau de la meva conciencia no'm deixava viure amb tranquilitat, i fins que vaig rebre la vostra ansiada absolució no m'ha fugit el malviure que dona tota acció contraria als sentiments i maneras de pensar de tot hom honrat i de "recto proceder".

Per lo tant vos en donc mercés, tant per fer-me Amo (abaix el sindicalisme i visca la burgesia) de la vostra esplendida obra, com també per l'absolució.

I are, vaig a demanar-vos un favor. 

El meu pare vol comprar una ullera de llarga vista, va voltar per tots els optics de Barcelona i no va trobar el que volia; ell te un catálec dels magatzems Saint Etienne (Loire) i el model que segons et catálec de dita casa esta assenyalat amb el nº 4750 A. 

Els detalls d'aquest aparell son: aument 25 vegades, diametro del objectiu 56 mil·limetros, allargada 1 metro, tancada 60 centimetros, i vol gastar-hi com a 100 a 120 ptas. máxim.

¿Ho podeu buscar? ¿Es molt lluny aixó?

Espero que si ho trobeu ho adquirireu i ja'm direu si voleu que vos envii els rals a Paris, o quan vingueu (que suposo que será aviat) ho trobarem, o voleu que'ls dongui al vostre Pare?

Merces anticipades.

(El preu que marca el catálec es de uns 150 francs)

Les Sonatas* van seguint be, demá dono la 6ª sessió per lo tant si tardeu a tornar ja no hi sereu a temps.

Maneu sempre i rebeu junt amb les meves salutacions las de la meva Esposa i les de la M. V. **

Vostre de cer 

Blai Net

Barcelona 29 - III - 1921

Marge lateral esquerra:

Saludeu á n'En Gibert i digueu-li que no m'escrigui tant.


* Blai Net es refereix a les sonates de Beethoven, la integral de les quals va ser interpretada aquella temporada per ell mateix en una sèrie de recitals oferts al Palau de la Música.

** Inicials de Maria Vancells, alumna avançada de Net i futura muller de Marian Espinal

noms citats:

Gibert Camins, Joan

________________

altres referències:

Beethoven

carta ref.net-1923-1
Net, Blai
Barcelona
11/08/1923
net-1923-1

Blai Net a M. Espinal

Sr. En Marian A. Espinal 

Cerdanyola 

Amic carissim:

Ans que tot un reny perqué sé que haveu vingut à Ciutat i no vos haveu dignat venir a veure-m, per lo tant no'm vingueu amb excuses ni bones rahons que de res valdrán 

per perdonar-vos; tant sols obtindreu la meva gracia, venint junt amb la vostra Esposa á Olot ahont ens acompanyarieu á n'En Cassadó i a n'el pobre diable que vos escriu "estas mal hilvanadas y peor concebidas cuatro líneas" (si vegessiu com m'ha fet suar aquesta frasecita.)

Doncs, sí, com anava dihent (vull dir, escrivint) aném á Olot á donar las sonates d'en Garreta, podria ser que hi vingués el divino calvo; nosaltres marxarém el 19 d'aquest mes, no se encar si agafaré el tren de la costa per juntar-me amb En Cassadó á Mataró, la terra dels caps grossos i de les cebes, d'aquelles cebes que son tan dolces com el pa, encar que jo no el trobo gens dolç el pa, are, el sucre sí, veieu que li trobo, no se si à vos us passa el mateix, i no trobeu estrany tot ço, per una rahó molt sencilla i que á ben segur no atineu quina és, i es que inmediatament vos la diré; es que som artistes i tots tenim els gustos estrafalaris.

Perdoneu-me aquestas disquisicions i... tornem al nostre assumpto, el tren surt á mitgdia, no se l'hora fixa, suposo que és a la 1 ó 1 ½.

No cal dir-vos que les vostres germanes també hi caben, com mes serèm, mes riurem, sí per cas veniu compreu els bitllets fins á Olot i aixís els tindreu mes baratets.

El concert es el dia 20 i segurament hi passarem tot el 21, marxarem el 22 cap a Palamós per tocar a la nit del mateix dia, el 23 cap á St. Feliu de Guixols ahont també hi donarem un concert i el 24 cap a caseta.

Apa,"animarse señores y señoras, todos, todos recojan las maletas y cap a boleya, venga alegria" que dihuen à la Monteria.

Recorts als vostres pares i germanes i el novell matrimoni rebi una estreta de ma del seu bon amic

Net 

Per a mes detalls á casa ahont em trobareu totes les tardes suant com un carreter 

val 

Barcelona 11 - VIII - 1923


Juli Garreta i Arboix (Sant Feliu de Guíxols,1875 - 1925) fou un compositor eminent que posà la sardana al nivell de les obres simfòniques.

noms citats:

Cassado, Gaspar

Garreta, Juli

carta ref.net-1923-2
Net, Blai
27/08/1923 net-1923-2

Blai Net a M. Espinal

Estimat amic Espinal: 

Acabo de rebre la vostra lletra, i vaig a exposarvos les condicións que demanava al Sr. Roger, que erent les mateixas que'ns feren á Olot i á Sn. Feliu. 

A Olot van pagar 600 Ptas. i gastos d'Hôtel i viatjes, i á Sn. Feliu, l'arrendament del teatre, impresos i Hôtel, entregant-nos tot el que es fes à taquilla (per cert que'ns va anar bastant bé.) Are, doncs, crec que no podem fer menys, al mes vinent, cap al 20, jo torno à Olot, i cuant ne torni, em juntaré amb En Cassadó per anar a Palafrugell ahont hi ha un amic i protector de les coses bones, i ens compra tot el taquillatje; si creu el Sr. Roger que es ocasió per fer el concert, nosaltres com que seria de pas, hi aniriem i fariem el concert per 200 Ptas. netas de "polvo i paja com dihuen els quastellanos (mal rayo los parta por la mitad de enmedio) que dic jo.

Venir are expressament ja podeu fer-vos el cárrec que per aquest preu no val la pena, aixó ha d'ésser lligat amb altres concerts. Vos prego de tornar á veure al Sr. Roger i que l'hi exposeu aquest ultimatum. 

Jo creia que hauriau vingut a Sn.Feliu, hauriau disfrutat molt, hi varem estar desde dimecres á la tarde fins a dissabte al mitjdia, i de música en vám fer en gran: tant ens vâm divertir que després del concert de Palafrugell segurament anirém a passar-hi un parell de dies; à la casa ahont anem a fer música tenen en armonium de lo mes espeterrant que vos pogeu imaginar, i de música tanta com ne volgueu; tot el Wagner, tot l'Strauss en fi, una cosa que espanta. 

A veure si vos trobaré a Olot el mes vinent i'ns segueix; tinc la seguritat que si aixi ho feu passareu els dies mes distrets de tot aquest ístiu. 

Recorts á la vostra muller i à vos un abraç de vostre amic

Net 

Contesteume sobre lo que hos digui el Sr. Roger. 

27 - VIII - 1923

noms citats:

Cassadó, Gaspar