MARIAN ESPINAL

[Pintor i col·leccionista]

EPISTOLARI #Humbert, Manuel

data referència transcripció referències
carta ref.humbert-1922-1
Humbert, Manuel
Paris
28/09/1922
humbert-1922-1

Manuel Humbert a M. Espinal

Paris 28 Sepbre 24

Estimat amic: 

Dintre de uns dias estaré a Barcelona y espero veureus per donarvos las gracias per totas las atencions que heu tingut ab mi. 

Encare que ya debeu comensar a arreglar el taller, suposo que no vos fará res guardarme el cuatra trastos que hi tinc fins a la meva tornada. Com vos dic no trigaré mes que uns dias i abans del 10 octubre ya seré a Barna. Perdoneu totas las mevas molestias y cregueu que podeu comptar sempre ab un verdader amic

Manuel Humbert


Manuel Humbert i Esteve (Barcelona, 1890 - Cubelles, 1975) fou un pintor i dibuixant. Visqué gairebé tota la vida entre les ciutats de Barcelona i París, on exposà les seves obres amb regularitat. Humbert es va relacionar amb molts artistes, entre els quals cal destacar el pintor Amedeo Modigliani, qui li va fer un retrat pintat a l’oli.

carta ref.humbert-1922-2
Humbert, Manuel
Paris
22/12/1922
humbert-1922-2

Manuel Humbert a M. Espinal

Paris 28 Desembre 1922

Amic Espinal:

Vareu rebrer la tela? Al anarmen vaig deixar encomenat a l'Esmatger que vos l'enviès.

Escribiu de tant en tant.

Vos desitjo un bon any nou y vos envio una estreta de ma ben afectuosa

Manuel Humbert

carta ref.humbert-1927-1
Humbert, Manuel
Barcelona
27/08/1927
(data estimada)
humbert-1927-1

Manuel Humbert a M. Espinal

27 agost

Amic Espinal: 

Rebo la vostra postal. Vos ya sabeu que's va haber de repetir la pica per no haber quedat be el vernis de la primera que varem fer i aquest es un treball llarc, doncs no s'enforna sovint y l'objecte, ademés del temps necessari per confeccionarlo de terra y deixarlo que s'assequi be a fons, demana dugas cuitas: una sense cap coberta y l'altre ab el vernis y pintura finals. La vegada anterior vareig tenir la sort de trobar una pica que habia fet per en Llongueras y que habia quedat cuita de terra sense pintar, la seva forma era exactament la mateixa de la d'are, sols una diferencia en la motllura que seguia la vora superior, aixó no tenia gaire importancia y yo vaig modificar el dibuix adaptantlo; aquesta casualitat me va fer guanyar mes de dos mesos, no haventme servit de res.

Are mes aviat hem perdut temps, doncs al ferla de terra y deixarla secar, va perdre ya una fornada; a la seguent, per rahons industrials de l'amo del forn, no va poguershi posar. Are, per fi, sortirá dimarts y aniré a pintarla pero no's courá fins de aqui unas tres setmanas y fins al cap de unas dos mes no sortirá del foc. Com veyeu, doncs, no'n podreu disposar fins d'aqui un mes o potser mes, si tot va be!

Y per copsar aquest resultat no sabeu encare las pressas que he hagut de donar al que ho fa, ni las visitas que he hagut de fer a Esplugas, ab la conseqüent perdua de temps. Pero aquest home es l'únic que queda que vol fer encare treballs mes o menos artistics y no hi ha mes que passar per aqui o per la porta. Las pessas que un entrega son supeditadas a la fornada de rajolas y testos (qu'es lo interessant), y si la vostra pessa se cou be bueno y sino també. L'amo no hi pert res, havent sortit malament la 1ª pica per culpa manifesta seva pues el barnis estaba mal aplicat no sabeu lo que m'ha costat que m'en volgués fer una segona y com un favor me la fa pagar y mes cara que la anterior!

Cregueu que aquets detalls vos desanimaran de comprometreus a fer res de lo que'n diuen art aplicat. Val mes anarsen a passeig, es una manera mes económica de passar la estona. 

Escribiume si voleu anar a buscar lo que hi ha fet o be si voleu esperar a que estigui aquesta ditxosa pica.

Espero que treballeu forsa; ditxos de vos! 

Saludeu respectuosament a la vostra senyora de la meva part, beseu als vostres fills y vos rebeu una afectuosa estreta de ma d'en 

Manuel Humbert 

Progreso 46 Gracia Barna 

carta ref.humbert-1927-2
Humbert, Manuel
10/09/1927 humbert-1927-2

Manuel Humbert a M. Espinal

10 Setbre 1927

Amic Espinal

Rebo la vostra por tal Vos anaba a escriure.

El dia que vaig anar a Esplugas per pintar la pica, no había sortit encara del forn, vaig tenir que tornarhi uns dias mes tart y l'amo me va dir que els hi habia sortit trencada. Devant de aquest nou contratemps me va dir que aquesta era una feyna que no l'hi agradaba fer, ya que donat el tamany de la pessa, que surt de l'ordinari, las dificultats y el treball per ferla sont molts y hi han massas risques de perdre tots aquests esforssos; pues no, pot assegurar que quedi be el vernis, la cuita etc.

Va insistir en que vos anessiu a veure la que varem fer primer, pues ell assegura que si la veyessin trobarian que es presentable.

Yo li vaig dir que ya vos escriuria.

Yo ya vos vaig dir que la vinguessiu a veure al sortir del forn; els cuants pics que te el vernis no son molt visibles ademés aquest es un defecte molt corrent en aquesta mena de cerámica, que s'acostuma a utilitsar apesar de aixó, donada la gran feyna que representa el tornar a fer l'objecte.

No obstant així yo he fet tot lo possible per que's repetis, pero entre la pega y els obstacles, no se si's podrá fer.

Vos torno a donar la adressa del forn:

(ya vos la habia donada cuant ens vem veure)

FABRICA DE LOZA

LUIS DIVI

Laureano Miró 19 Esplugas de llobregat Barcelona

Alli vos donaran las rajolas y la pica. Veyeu si's pot utilisar.

La mica de pics del vernis, que's veuen poc, els podem tapar encara ab un altre barnis y no's veurá res casi.

Sobretot yo no se si's podria enganxar l'altre un cop las rajoles posadas, com penseu fer.

Vos podeu explicar al Sr Salvans la dificultat de ferne una altre ab lo que ha passat de trencarse aquesta 2ª Yo no goso dir res a proposit de si ya estará be aixins o nó, pues vos podeu creure que yo tinc interés en no repetirla, sent aixins que he fet tot lo possible. Naturalment que no'm fa cap gracia, aixó no vos haig de dir.

Yo crec que, tot a puesto se ha de veure molt poc d'aprop lo que hi ha, y a un pas res.

Sobretot en un garatge y utilitsantse.

En fi ya ho veureu vos mateix y m'escriureu.

De tots modos estic a las vostres ordres

Rebeu una afectuosa estreta de ma de'n 

Manuel Humbert

noms citats:

Salvans, Francesc

carta ref.humbert-1927-3
Humbert, Manuel
Barcelona
30/11/1927
humbert-1927-3

Manuel Humbert a M. Espinal

Barcelona 30 de Novembre de 1927

Amic Espinal

M'he enterat ara mateix de la mort del vostre pare. Tristament sorprés per la vostra desgracia vos envio la expressió del meu condol.

Allunyat una mica aquets dias, a causa del meu treball, de la vida de la ciutat, no es extrany que m'hagi enterat ab retrás de tant trista nova.

Cregueu que de tot cor vos acompanyo en el vostre sentiment

Rebeu una forta estreta de ma y maneu lo que volgueu al vostre affm amic

Manuel Humbert

He volgut veureos aquets ultims temps per parlarvos del asunto del Sr Salvans pero no he tingut la sort de veureos. Ja vos escriuré mes tart si no'ns trobem algun dia. En Viladomat em va dir alguna cosa que'm fa creure que dit senyor pot haber quedat descontent y no ho voldria de cap manera.

noms citats:

Salvans, Francisco

Viladomat, Josep

carta ref.humbert-1931-1
Humbert, Manuel
Paris
03/11/1931
humbert-1931-1

Manuel Humbert a M. Espinal

París 3 Novembre 31

Amic Espinal

Vos envio un afectuós recort y una estreta de ma

Manuel Humbert

Saludos de Susanna

No penso passar l'hivern aquí de modo que ja'ns veurem per saludarte