ref: net-1923-1

imagen carta

Barcelona 11/08/1923

Sr. En Marian A. Espinal 

Cerdanyola 

Amic carissim:

Ans que tot un reny perqué sé que haveu vingut à Ciutat i no vos haveu dignat venir a veure-m, per lo tant no'm vingueu amb excuses ni bones rahons que de res valdrán 

per perdonar-vos; tant sols obtindreu la meva gracia, venint junt amb la vostra Esposa á Olot ahont ens acompanyarieu á n'En Cassadó i a n'el pobre diable que vos escriu "estas mal hilvanadas y peor concebidas cuatro líneas" (si vegessiu com m'ha fet suar aquesta frasecita.)

Doncs, sí, com anava dihent (vull dir, escrivint) aném á Olot á donar las sonates d'en Garreta, podria ser que hi vingués el divino calvo; nosaltres marxarém el 19 d'aquest mes, no se encar si agafaré el tren de la costa per juntar-me amb En Cassadó á Mataró, la terra dels caps grossos i de les cebes, d'aquelles cebes que son tan dolces com el pa, encar que jo no el trobo gens dolç el pa, are, el sucre sí, veieu que li trobo, no se si à vos us passa el mateix, i no trobeu estrany tot ço, per una rahó molt sencilla i que á ben segur no atineu quina és, i es que inmediatament vos la diré; es que som artistes i tots tenim els gustos estrafalaris.

Perdoneu-me aquestas disquisicions i... tornem al nostre assumpto, el tren surt á mitgdia, no se l'hora fixa, suposo que és a la 1 ó 1 ½.

No cal dir-vos que les vostres germanes també hi caben, com mes serèm, mes riurem, sí per cas veniu compreu els bitllets fins á Olot i aixís els tindreu mes baratets.

El concert es el dia 20 i segurament hi passarem tot el 21, marxarem el 22 cap a Palamós per tocar a la nit del mateix dia, el 23 cap á St. Feliu de Guixols ahont també hi donarem un concert i el 24 cap a caseta.

Apa,"animarse señores y señoras, todos, todos recojan las maletas y cap a boleya, venga alegria" que dihuen à la Monteria.

Recorts als vostres pares i germanes i el novell matrimoni rebi una estreta de ma del seu bon amic

Net 

Per a mes detalls á casa ahont em trobareu totes les tardes suant com un carreter 

val 

Barcelona 11 - VIII - 1923Juli Garreta i Arboix (Sant Feliu de Guíxols,1875 - 1925) fou un compositor eminent que posà la sardana al nivell de les obres simfòniques.