ref: malvehy-1925-1

imagen carta

Paris 03/08/1925

Agost 1925

Amic Marian

He contemplat el vostre jardi de Cerdanyola al despax qu'exposa en Badrinas a l'Exposició.* Ens ha consolat de les moltes pocas coses qu'es veuen. Recorts a la teva simpatica familia i tu rep una abraçada del teu amic

A. Malvehy* Referència a una de les pintures que Espinal va presentar al Pavelló del Foment de les Arts Decoratives de l'Exposició Internacional de les Arts Decoratives i d'Indústries Modernes, celebrada a París el 1925. La dita pintura, que reproduïm en color i també penjada en el pavelló esmentat, fou adquirida per Oriol Espinal a una neboda de pintor el maig de 2022 i donada posteriorment al Museu d'Art de Cerdanyola.