ref: benet-1933-1

imagen carta

Barcelona 10/06/1933

Estimat amic Espinal: 

El nostre comú amic Josep Obiols fa una exposició a Terrassa de les seves obres. Tu coneixes l'Obiols i sabs el que val com a home i com a artista: es de les persones que fa quedar be el gremi. Confidencialment tinc de dirte que passa economicament una mala tongada. Si et fos possible fer [per] ell alguna cosa t'ho agrahiria. Les teves relacions Terrassenques se que esperen per a afavorir al pintor i afavorir-se elles mateixes que tu diguis una sola paraula de recomenació. No dubto que farás els passos que calguin i, per tant, que Deu t'els pagui. 

Pots ben dir que soc un dolent, car mai arriba l'hora de la visita a Serdanyola tantes vegades promesa. La meva parenta Maria, no deu perdonar el nostre aparent oblit. Tu sabs, peró, les coses que tinc de fer d'un cap de dia a l'altre "per a arribar a fi de mes". Presentali les nostres excuses i la renovació de la nostra promesa de visita, visita que hem fixat dintre d'aquest mateix mes.

Saluda doncs de part meva i de la meva dona la teva muller que se, que sortosament, esta millor que temps endarrera. 

Tu reb un abraç del teu amic i parent 

Rafael Benet

Barcelona 10 de juny de 1933