ref: mombru-1929-1

imagen carta

30/01/1929

Sr. En M. Espinal. 

Us remercio, car amic, per el nou servei que acabeu de fer-me lloant una humil pintura meva i aixi contribuïnt a facilitar-ne la adquisició. Em refereixo a la tela "Matinada a Besalú" que tenia a can Valentí i que acaba de ésser tramesa a D. F. Salvans

No està pas mal venuda (500 pts) que en la ocasió de tenir en xic agreujada la esposa han estat providencials.

Sols espero l'avinantesa de poguer ésser-vos útil m'acomiado desitjant-vos perfecta salut a vos i als vostres. Us estreny la mà expressant-vos sa alta consideració i estima

J. Mombrú

30 -1 - 929