ref: net-1921-2

imagen carta

Barcelona 29/03/1921

Sr. En 

Marian A Espinal:

Carissim: 

He rebut la vostra esperada carta à son temps, i dic esperada, perque com compendreu molt bé, el rau-rau de la meva conciencia no'm deixava viure amb tranquilitat, i fins que vaig rebre la vostra ansiada absolució no m'ha fugit el malviure que dona tota acció contraria als sentiments i maneras de pensar de tot hom honrat i de "recto proceder".

Per lo tant vos en donc mercés, tant per fer-me Amo (abaix el sindicalisme i visca la burgesia) de la vostra esplendida obra, com també per l'absolució.

I are, vaig a demanar-vos un favor. 

El meu pare vol comprar una ullera de llarga vista, va voltar per tots els optics de Barcelona i no va trobar el que volia; ell te un catálec dels magatzems Saint Etienne (Loire) i el model que segons et catálec de dita casa esta assenyalat amb el nº 4750 A. 

Els detalls d'aquest aparell son: aument 25 vegades, diametro del objectiu 56 mil·limetros, allargada 1 metro, tancada 60 centimetros, i vol gastar-hi com a 100 a 120 ptas. máxim.

¿Ho podeu buscar? ¿Es molt lluny aixó?

Espero que si ho trobeu ho adquirireu i ja'm direu si voleu que vos envii els rals a Paris, o quan vingueu (que suposo que será aviat) ho trobarem, o voleu que'ls dongui al vostre Pare?

Merces anticipades.

(El preu que marca el catálec es de uns 150 francs)

Les Sonatas* van seguint be, demá dono la 6ª sessió per lo tant si tardeu a tornar ja no hi sereu a temps.

Maneu sempre i rebeu junt amb les meves salutacions las de la meva Esposa i les de la M. V. **

Vostre de cer 

Blai Net

Barcelona 29 - III - 1921

Marge lateral esquerra:

Saludeu á n'En Gibert i digueu-li que no m'escrigui tant.* Blai Net es refereix a les sonates de Beethoven, la integral de les quals va ser interpretada aquella temporada per ell mateix en una sèrie de recitals oferts al Palau de la Música.

** Inicials de Maria Vancells, alumna avançada de Net i futura muller de Marian Espinal