ref: net-1923-2

imagen carta

27/08/1923

Estimat amic Espinal: 

Acabo de rebre la vostra lletra, i vaig a exposarvos les condicións que demanava al Sr. Roger, que erent les mateixas que'ns feren á Olot i á Sn. Feliu. 

A Olot van pagar 600 Ptas. i gastos d'Hôtel i viatjes, i á Sn. Feliu, l'arrendament del teatre, impresos i Hôtel, entregant-nos tot el que es fes à taquilla (per cert que'ns va anar bastant bé.) Are, doncs, crec que no podem fer menys, al mes vinent, cap al 20, jo torno à Olot, i cuant ne torni, em juntaré amb En Cassadó per anar a Palafrugell ahont hi ha un amic i protector de les coses bones, i ens compra tot el taquillatje; si creu el Sr. Roger que es ocasió per fer el concert, nosaltres com que seria de pas, hi aniriem i fariem el concert per 200 Ptas. netas de "polvo i paja com dihuen els quastellanos (mal rayo los parta por la mitad de enmedio) que dic jo.

Venir are expressament ja podeu fer-vos el cárrec que per aquest preu no val la pena, aixó ha d'ésser lligat amb altres concerts. Vos prego de tornar á veure al Sr. Roger i que l'hi exposeu aquest ultimatum. 

Jo creia que hauriau vingut a Sn.Feliu, hauriau disfrutat molt, hi varem estar desde dimecres á la tarde fins a dissabte al mitjdia, i de música en vám fer en gran: tant ens vâm divertir que després del concert de Palafrugell segurament anirém a passar-hi un parell de dies; à la casa ahont anem a fer música tenen en armonium de lo mes espeterrant que vos pogeu imaginar, i de música tanta com ne volgueu; tot el Wagner, tot l'Strauss en fi, una cosa que espanta. 

A veure si vos trobaré a Olot el mes vinent i'ns segueix; tinc la seguritat que si aixi ho feu passareu els dies mes distrets de tot aquest ístiu. 

Recorts á la vostra muller i à vos un abraç de vostre amic

Net 

Contesteume sobre lo que hos digui el Sr. Roger. 

27 - VIII - 1923