ref: net-1919-1

imagen carta

Barcelona 30/10/1919

Sr. En

Marian A. Espinal.

Amic caríssim:

Vaig rebre (sense esperar que ho fes tan prompte) la seva postal; inútil es dir-li que li agraeixo molt.

Eh, que me'n diu de París? Oi, que es música de Debussy? Elegancia, enlluernament, boira... tot molt hermós.

Y "nantros" per aquí en aquest poble gran, fem lo de sempre, música à la nit dels dissabtes, lliçons els demés dias, de tant en tant qualque concert ahir vaig sonar à la Camera amb en [Pau] Casals, i el dia 16 del mes que vé hi tornarém.

"Demés" vaig fer tornar vermella à una certa persona* que no es de Barcelona i que l'hi dono lliçó. Total perquè li vaig ensenyar la postal que v. va enviarme; ja li escriurá ella tot això, almenys així m'ho penso.

Espero que m'escriurà llarc contant-me les seves impressions. No soc mes exténs per manca de temps,  un altre dia ho seré mes.

Rebi els sincers afectes no son affm. amic i s. s.

Blai Net

Barcelona 30-X-19Blai Net (Sant Boi de Llobregat, 1887 - Barcelona, 1948) fou un concertista de piano i pedagog. De molt jove va donar lliçons de piano a Marian Espinal. L’any 1919 exercia com a professor de virtuosisme de Maria Vancells, promesa i futura muller del pintor.

* Net es refereix a Maria Vancells.