ref: puig-gairalt-1919-2

imagen carta

Barcelona 29/11/1919

Ciutat a 29 de Novembre de 1919.

Amic Espinal.

He rebut la vostra postal que es ben bonica i gentil. Com deveu disfrutar per aquet Paris desitjat per tot bon artista. Ja m'en contareu coses quan us bagui. No us encostipeu amb les nevades. Us escric en plena tronada, em sembla que aquesta pluja que esta fent, per cert ben intensa, será el Deu vos guart del ivern d'aquest any. Per ara no ens podem queixar del fret passat. Mes endevan veurem. I are que ja us he enterat del temps us enteraré del estat del nostre afer.

Ja tenim aprovades les notes de preus del paleta i del fuster. Tinc els plans a punt per començar les obres, que si no estan començades es per culpa de la questió social, que com ja deveu saber pel vostre pare i per els diaris no esta pas encarrilada com tots desitjariem. Aixis que es pugui ovirar un xic de serenor es començará a treballar amb intensitat perquè a la primavera vinenta pugui la teva Mare amb la vostra companyia fruir del bon temps a la casa nova.

Us envio una copia dels plans perque amb temps pogueu ocuparvosen. Hi trovareu una planta dels sotanos modificats, altra dels baixos tal com tenen de quedar i altra del pis. Al altre plec hi han les quatre fatxades a escala de 1/100, amb les linies pisories dels buits i els plens. Jo mes endevan us enviaré un croquis de els llocs ahont crec que deuria anar concentrada la decoració, pro espressament no us els enviho are perque sense cap prejudici pogueu progectar al vostre gust. Despres ja compararem i discutirem les coses en les quals no haurém coincidit acceptant com a bones les que s'avinguin. Se per experiencia que aixis es la unica manera de collaborar amb fuit.

Mes endevant us enviare tambe els desplegaments de les principals habitacións amb les obertures al lloc corresponent perque us pogueu empescar la decoració que hi voleu i tinguem el temps necessari per a preparar les coses, car amb la incertesa amb que es treballa avui dia per mes temps que es tingui mai n'hi ha prou.

He fet un segon pressupost aplicant els preus facilitats per els industrials i hem tingut el goig de veurer que no m'havia equivocat an el primer ans al contrari sur el cost total un xic mes baix. Hem quedat amb el vostre Pare que cada mes em destinará una quantitat per efectuar pagaments a compte que verificaré jo i aixis tindrà menys mals de caps.

Podeu veurer doncs que la cosa esta encarrilada i que per tant podeu continuar fruint de les delicies de Paris amb la tranquilitat que correspon an aquets cassos.

Ja sabeu que podeu disposar del vostre amic que us estreny les mans

Antoni Puig Gairalt