ref: badrinas-1920-2

imagen carta

Terrassa 23/02/1920

Terrassa 23 / Febrer 1920 

Amic Espinal: vaig rebre els catàlegs que vas tenir a be enviarme i en consecuencia t'envio amb aquesta el pedido per la casa Blanchet, perque ens facis el favor de encarregarnos l'envio de tot lo que anoto. Per el pagament dels materials t'incloc 1 xec a la teva ordre, nº  101.292 Contra el "Lloyds of National Provincial Foreign Bank Ltd., de 2500 francs que espero en tindrás prou. El pedido puja 2.417 francs de manera que quedan 93 francs per gastos de embalatge i transport doncs l'aduana s'ha de pagar aqui. Essent una cantitat important ves si et fan algun descompte, o quan menys que ho embalin de franc. Els envios els destinen per paquets postals de 5 kgs, als que hi entri, i diu que va millor, havent nhi molts, enviarlos escalonats, uns quants cada dia. L'embalatge que sigui lo suficient fort per a rebre els embats de tot.

Lo que t'agraïrem com a favor especial es que ens revisis tot el pedido avans no l'embalin perque no ens clavin un rave. Aqui hi ha una mica la creença que els envian sècs, per tant feslosho remarcar, que hi ha artistes espanyols escamats per això.

El blanc de plata veig que el posan amb dugues consistencies, ferme é fluide., si el fluide no es això de regalarne l'oli i que s'hi pugui pintar be, allavors que dels 100 n'hi posin 90 normal; de ferme cap.

Si et faltavan diners tu mateix treu algun tubo de les cantitats mes grosses i si t'en sobran compram algún llibre d'aquests qu'em deies.

Espero m'enviaràs una nota liquidació ben detallada, doncs hi ha tubs per a 8 o 10 companys i tenim de fer l'equivalencia amb pesetes.

Espero em diràs com estás amb en Fornells, si ja l'has escrit.

Dispensa el trevall que t'hem donat, ja sabs qu'estic a la (...).

Recort de tot els companys. Digam si envias res a la exposició de Barcelona.

Teu affm amic

Antoni Badrinas

Marge lateral esquerra:

Escric aquesta i m'entero que a causa dels temporals hi ha dificultats amb la linea de França, per lo tant si aquesta t'arribava mes tard que el 1er de març digas a can Blanchet que es per causa de força major i que t'aguantin els preus