ref: espinal-1920-1

imagen carta

Paris 06/01/1920

Paris 6 Janer 1920 

Estimats pares i germanes: 

Acabo de rebrer 500 frs que vos agraiexo. Fa dies no sé res de vosaltres. Aqui Paris ara hi ha en Llorens Artigas i quan torni cap a Barcelona diu que vos vindrà a veurer per a contar-vos quelcom de mi. 

Ara si que fa fred de bò de bò. Pintant se m'en rampen els dits. Sort que a l'Academia hi han bones estufes. Heu de pensar que Mme Bravais sols me deixa de quan en quan un petit forn a petroli insuficient per la meva cambra donc diu que no trova carbó ni per remei. Avui li he fet veurer quanta necessitat tenía de que la meva cambra fos calenta al meins 4 hores al día per a poguer-hi ben pintar. Hem arribat a un acord: Ella'm farà arreglar e instalar una estufa per a demà mateix, pro d'una manera indirecta pro prou clara [de] fer a compendre m'ha dit que calía que jo hi posés el carbo. He accedit i demà aniré chez Mr Plumet on fa dies m'oferiren tikets de carbó. Perqué heu de sapiguer que aqui tot va amb tikets, sense els quals per mes que paguis no't venen. M'estimo més gastar 300 frs de carbó que deixar de produir quadros que tots sabeu al preu que se'm paguen.

Demés, dels 1000 frs que'm vareu enviar vareig pagarme la pensió des del 15 Novembre fins al 15 Desembre i del 15 Desembre fins al 15 Gener i amb aquets 500 d'ara el 15 de Janer pagaré pensió fins el 15 de Febrer. A més me costa de 9 a 10 fr per setmana la roba. 20 fr per la cambrera al mes i 10 per la concierge. Després com que dinem a les 12 i fins a les 7 no sopem entremig d'aquestes 7 hores haig de per força berenar bé i no es com a Barcelona que fer això costa dos rals, aqui'm costa entre propina 2 fr diaris. Afegiu a tot això pintures, bastidors, etc. Mireu aquest bodegó qu'ara pinto me costa: la fruita pomes, peres i llimones, 7 frs. un drap imitació persa: 25 frs, les flors 4 frs; el pot 6 frs. Total = 32 frs. Ah! em descuido 25 frs de tela i bastidò. Els concerts son més cars que a Barcelona: l'entrada que diríem general val 6,50 frs. Afegíu teatres, cafés, academia, locomoció (promig de 0,80 frs, diaris) llibres, revistes, diaris, etc, etc, correspondencia,... sumeu i veureu que no quedareu gens extranyats de que sols me quedin uns 500 frs sense els que m'acabeu d'enviar. Evidentment tot es mol car a Paris pro s'ho val i me's de grand necessitat viure-hi. Cal tenir en comte, també, que el franc val dos rals només. Bé, prou llauna, tot aixo vos ho explico perqué vegeu que si gasto no es mal gastat, perqué tot va aplicat a un fi noble. En fi podeu deduir que amb menys de 1000 frs me fóra impossible la vida. Amb mol records per a nostres bones coneixencesi per a les Clotilde, Margarita i Virtudes, amb forta abraçada's despedeix vostre

Marian* Vegeu nota de llorens-artigas-1918-1