ref: espinal-1920-22

imagen carta

Paris 29/03/1920

Paris 29 març 1920

Estimats pares i germanes: 

Fa dies no se res de vosaltres i ho atribuieixo a la vaga dels ferrocarrils. Suposo que esteu ben bons com jo, aixís ho desitjo. 

Ahir vaig anar a Chantilly i es cosa maravellosa els jardins de Le Nôtre; el castell i el paisatge amb tanta aigua ho acaben d'ajudar. En fi es excels. Quan el papà i l'Abundia vinguin si tenim temps hi anirem. Es a 48 K de Paris. 

Acabo d'estropellar aquell trajo de color xocolata. Tot l'ivern que'l duc. L'altre que'm vaig fer, com que no ha fet molt fret sols l'he potat de quand en quand. Aixis es que vos agrairía diguessiu el sastre que me'n fes un de mig temps amb les mateixes mides que'm prengué per al d'hivern (l'article que el trii el papà i que no's rebregui.) Altrament aixís que arribaría a Barna em trovaría que m'hauria de posar d'istiu desseguida. 

Els Srs Plumet m'han dit si'els fería res an el papà i l'Abundia portar un paquet que la mare de Mme Plumet que viu a Barna te intenció d'envials-hi. Els hi he dit que al contrari d'enredar-vos el poguer-los-hi fer aquet servei en serien ben contents. Hem quedat que aquet paquet escriuràn que vos l'enviin a domicili. 

Aquets darrers dies només faig que anar als museus. No tinc temps de pintar pro m'estic assimilant l'obra dels mestres saturant-me'n en esperit i nodrint-me'n quasi amb golafrería. 

Digueu an en Nèt que la orquestra millor del món es la del Conservatoire. Aixis ho vàrem convenir amb en Gibert. A part de qualque quadro, es lo que m'ha emocionat més de París.

Esperant rebrer noves vostres

vos abraça

Vostre fill i germà

Marián-Antòn