ref: espinal-1921-11

imagen carta

Paris 04/03/1921

Paris 4 mars 1921 

Estimats pares i germanes, 

Aquet matí ha rebut 500 pts, les segones que m'envieu. Mercés. Tot avui que he sigut fóra del meu barri per haver passat tot el dia al Consulat, on m'han tallat. Després he sopat a la rue Lepic i havent sopat he anat a veurer a Mr Plumet. Ara al arrivar a casa trovo lletra vostra. 

Feu anar a l'Amadeu a la tenencia d'alcaldia del carrer d'Aragó (al 1er pis) a portar els papers que vos incloc. Tant depressa com arribin. El mateix dia 8 a les 9 matí aniría més que bé. 

En cas de que li preguntessin res, que no digui que fa poc vareig anar-me'n a París sinó que fa uns dos anys que gairebé hi visc sempre i que continuaré idem.

El senyor que avui m'ha tallat m'ha dit que essent aquesta la darrera revisó potser m'exigiràn un altre revisió i a Barcelona (els de la Comissió Mixta) i allavors si que'm reventaríen.

No sab quants dies poden tardar a exigir-me això pro m'ha dit que en cas de que fos ja m'avisaria el consulat. Jo li he manifestat que com ting els cursos començats a Paris hem fóra impossible anar a Barcelona. M'ha dit que ja m'espavilaria. 

Està clar que m'espavilaré. Desseguit escriuré a gent que tenen influencia dins la Com. Mix per a veurer si es que'm poden evitar aquesta per demés revisió. En cas de que això no reixi aniré a trovar el metge del cons[ulat] i li diré a veurer que haig de fer. També aniria a trovar l'antic Consul espanyol de Llió que ara viu a Paris i que es carn i ungla amb el consul actual de Paris i que l'altre dia al fer-li visita amb Mr Plumet se m'oferí per tot i per tot. 

Allavors aquets senyors podrien fer que fos vàlida –tota vegada que faig els estudis a Paris i no sé quan podré anar a Barna– la visita o una nova visita del Dr del Consulat.

Si la contestació bona o dolenta hagués de tardar molt (que ho pregunti l'Amadeu) allavors deixaría Paris per a anar-me'n a viurer a Montfort-l'Amaury (S. et O.) (a 50 kms) o a Nogent sur Marne (a 4 km) on crec gastaria tant al mateix temps que hi han bellíssims panorames on hi té gran joc el riu i que segurament si el temps m'ajudés hi pintaría un espetec de teles. 

He de saludar encar moltes persones, he de contestar lletres i postals d'amics i encar haig d'escriurer a no sé quanta gent.

Jo continuo be i ting molta gana i hem costa molt cara.

Suposo no serà res el costipat del pare. 

Records a l'avia. 

Fins a un altre rebeu les abraçades de vostre 

Marián Antón