ref: espinal-1922-18

imagen carta

Pisa 22/06/1922

Pisa 22 - 6 . 22 

Maria, vida meva; Cuatre mots per a dir-te que soc a Pisa ¡quina vil·la més hermosa!, de conjunt com de detall es d'una simplicitat exquisita... Demà aniré a Florencia altra volta, dema passat o sigui diumenge aniré a Fiesole, tornaré a dormir a Florencia i dilluns tornaré a Pisa, des d'on –si no passa res de nou– sortiré per Ventimiglia, Marsella, etc i fins a Barcelona de dret on arrivaré –si com te dic tot me surt com penso– el dimecres nit a fi de que dijous ja pugui abraçar-te, que no sabs les ganes que'n ting.

A Nàpols he estat un dia malalt amb febre i que se jo. Aquesta nit ja començo de trovar-me bastant bé. Creu-me que m'havia espantat. Aixo m'ha enredat els meus itineraris. Doncs fins a veurens i a veurer si et trovo ben bona i minyona com desitjo.

Adeu i Bonanit 

Ja sabs que t'estima integralment

Marián