ref: masvila-1927-1

imagen carta

Sant Celoni 22/07/1927

Sant Celoni - 22 - Juliol - 1927 

Carissim amic Espinal:

Abans, poc abans de sortir de Barcelona, vareig rebrer les cansons de Schubert. Moltes mercès.

Are desde el dia 16, som á Sant Celoni i vivim en una caseta que per sa situació, es una delicia. Imaginat, una casa de pagès à les afores (1 kilometre de la població) que és a casa els masovers; i a sobre de ella una altre que es la que vivim, pero que per el desnivell del terreny, es la nostra també á peu pla. 

A la caseta s'hi entra per el jardí. Un jardí descuidat pero atapeït d'ombra que hi fan uns 15 o 16 arbres i ahont sempre, a totes hores s'hi está fresc.

A n'ell hi fem la vida, i are mateix jo hi estic escrivint. 

Això per la canalleta es una gran cosa. Si volem els tenim a dins, éssent à fora.

No es com á Tossa que tot lo dia eran al carrer. 

El paisatge es preciós. Pensaba que anyoraria aquell mar diví,... pero, la veritat no tinc temps, doncs tot lo d'aquí es preciosissim i m'absorveix.

Penso fer bona tasca. Es presta perqué hi ha tranquilitat i a mes unes masies per els voltants ahont hi ha unes vaques estupendes, i uns corrals i pallers amb arbres que'ls rodejen i tot aixó amb el fons sublim del Montseny, que es una montanya sempre diferent, sembla el mar. 

Lo que convé es primerament fer salut, doncs sense això no es fa res. 

Després cal tenir serenitat. He patit yo molt d'atolandrament. Cal portar a dins el foc, pero com la máquina del tren que are veig passar al lluny, cal endegarlo i conduirlo alli ahont hom vol.

Hauriem de tenir sempre present aquella máxima que diu que "vint coses a mitj fer no valen lo d'una feta del tot "

...perquè produir tant? ¿No es millor la intensitat? Que cada pincellada sigui un resultat, i una vibració. Després cada dia soc mes partidari de la sinceritat i la veritat. Lo demés es enganyarse un mateix.

Penso fer coses de figura amb el paisatge. La situació d'aquest lloc es a proposit. He vist unes vaques amb un fons de paisatje que es una delicia. Cosa forta plena d'estructura i de color. A veurer si mes endevant veniu d'excursió. Es a casa casa Tresserras.

Y per Tossa ¿que feu? Escriu, contem coses que pintes, quina vida fas. 

Molts records a la esposa. Anyorará el piano. Aixó si, petons a la canalleta. Records a l'amic Benet i demés; per tu un abraç de l'amic

Frederic Masriera