ref: prat-1959-2

imagen carta

27/09/1959

Benvolgut Espinal:

Com sigui que en la meva anterior pensava haver dit tot el que tenia a manifestar-te, i que per tan l'assumpte quedava resolt amb el bandejament de les anècdotes que t'afecten, he dubtat en si calia retornar sobre tema tan enutjós, pero com sigui que encara cueja em proposo donar-hi els darrers tocs, amb tres definicions:

1ª- D'il·lustríssimes figures de las arts, s'ha recollit i propagat anècdotes respecte llurs vicis, llur febleses morals, sense que pogués ressentir-se'n ni la seva personalitat ni la seva obra, artistes prou forts temperamentalment per a no donar importància a tal joies que el fet de la seva vida pública provocava i justificava, car vida pública vol dir haver de tolerar els elogis, com els blasmes, com les facècies satíriques; En el meu recull hi surt l'egolatria de Cassimir Tarrassó,* la pederastia d'Ismael Smith,** l'afició al mam i la insolència de Josep Pla 

2ª. En el meu recull no he acceptat les anècdotes que no continguessin dades[,] dades correctes comprovables, siguin d'època, de lloc, o d'elements personals interventors en elles. No es tracta d'acudits purament verbals, sinó que intenten descriure, en to humorístic i sense perverses intencions, trets psicològics de personalitats notables en nostre mon de l'intel·lecte; En les anècdotes que et fan (o millor dit: feien) referència no escassegen pas les definicions; l'enterrament del Faci, el taller de Cerdanyola, l'esment de Joan Serra*** i la presència de Mn. Soler de Morell ****(Fent constar que cap d'aquests dos no m'han parlat mai de tu) 

3ª- Sembla que el teu daler, mes que no pas de negar les possibilitats dels fet relatats, sigui de volguer conèixer els noms dels reportadors, i en aquest punt he de declarar-te que la feina de delator no m'ha seduit mai.

El teu amic, - o el que vulguis - 

Prat 

Barcelona 27 - 9 - 59* Casimir Martínez i Tarrassó (Barcelona, 1900 - 1980) fou un pintor paisatgista.

** Ismael Smith Marí (Barcelona, 1886 - Nova York, 1972) va ser un escultor, gravador i dibuixant. Malgrat que Eugeni d'Ors el va qualificar en el seu Glossari de noucentista, el seu estil va estar més a prop de l'expressionisme i el decadentisme.

*** Joan Serra i Melgosa (Lleida, 1899 - Barcelona, 1970) fou un pintor deixeble de Francesc Labarta i membre del grup Els Evolucionistes.

**** Mn. Soler de Morell fou un sacerdot de Tossa. Es autor del llibre El pelegrí de Tossa o vot del poble de Tossa.