ref: espinal-1918-13

imagen carta

Madrid 03/06/1918

Estimats pares: Ahir ne passà una de molt bona: El Sr. Batlle al enviarme la butaca junt amb una carta posà la data equivocada resultant que era dissapte en lloc de diumenge la funció corresponent a les butaques comprades per dit Sr. La qüestió es que ell ahir va venirme a veure pensant-se tenia l'enfermetat de moda,* i s'adonà del error lamentanto pro alegrant-se de que estiges bo.

Vostre

Marian* La Grip Espanyola.