ref: espinal-1918-19

imagen carta

Madrid 09/06/1918

Estimats pares: Hem rebut un telegrama del Pablo en que diu que la seva mare està millor pro dins la gravetat.

Llegiu bé les meves postals; en cap vos dic que'l Sr. Clemente sigui aquí sinò: la Victoria de dit Sr.

Aquesta setmana que entrem penso anar a Toledo, Aranjuez i Escorial per a poguer retornar a ultim de la següent. Demanaré 100 pts al Sr. Terrón,* per si acàs les necessités.

Obra en mi la vostra postal del 8. Recorts de tots per a tots

Petons per tots de vostre

Marian* Representant a Madrid de Corbera & Espinal.