ref: espinal-1919-13

imagen carta

Paris 12/11/1919

Estimats pares i germanes: He rebut lletra de l'amic Ricart i diu que fins a primers de Desembre no vindrà a Paris. Dels altres amics no'n sé res. ¿Ocupen molt puesto els paquets? M'hauré de comprar una bufanda i mitjons de llana. Tot està carissim; de rentar uns calçotets ne fan pagar 0,70 pts, els mocadors a 0,10, les camises 1,50 etc Al Sr. Plumet ja li va arribar l'escopeta. Vareig anar a l'Opera i a La Pie qui chante,* al Parc Monceau i de Buttes Chaumont**, al jardí de Plantes. Paris no s'acaba mai. Suposo vos recordeu que aviat aniré a la nova pensió. Allavors pintaré als dematins, havent esmorzat aniré als museus i en tancant a l'Academia a dibuixar (2 hores 1 franc) fins a les 7, dinar, donar el vol, llegir i cap al llit. Comensa a fer fret.

Vostre

Marian* Cabaret de Montmartre.

** Un dels parcs més importants de París.