ref: espinal-1920-5

imagen carta

Paris 22/01/1920

Estimats pares i germanes: Esperava rebrer vostres puig fa dies que no m'heu escrit. Jo continuo bé. Al Louvre ja han overt cuatre o cinc sales més de pintura i aprofitant que fa uns dies de bon sol hi passo belles hores. L'Abundia que reculli totes aquelles peces de música clàssica d'Scarlatti, Bach, Rameua, Lulli etc i feules portar al meu amic Serafí Bassa: Concell de Cent 291. A 3, puig que m'ha escrit que lis hi fes portar ja que no les sonaba i la major part son d'ell. Espero m'escriviu si tireu la casa de Serdanyola endavant o no. En tot cas jo tindria necessitat de bon taller per a quant arribi.

La composició s'ha encallat. El paisatge no m'agrada i n'haig de cercar un altre lo que implicarà canvi de figures. Avui he rebut lletra del Net, quina procuraré correspondre aviat. ¿Encara teniu l'auto?

Ara aprofitant el canvi el papà podría enviarme pasta i a mitat de preu en tindriem un de benzina espatarrant de bona marca francés.

Esperant la pasta vos abraça vostre

Marian