ref: espinal-1920-15

imagen carta

Paris 21/02/1920

Estimats pares i germanes:

Ahir matí arribà l'amic E. C. Ricart. Ve entusiasmat per a trevallar molt. Jo espero que vingui el papà per a que veient lo que es això em dongui poders per a llogar un taller per tot l'any: Encar que fins pel abril no n'hi haurà cap per a llogar, els meus amics que quedarán a Paris poden llogar-lo per mi i aixins el tindría per a quan hi tornes.

(d'ocasió se pot trovar una moto més barato)