ref: espinal-1920-23

imagen carta

Paris 01/04/1920

Estimats pares i germanes: Jo també estaba amb ansia puig que no sabia res de vosaltres. M'alegra força el que aneu a Serdanyola a passar la Pasqua i de que estigueu tots bons. Ahir vaig fer vint-i-tres anys i sols del Sr Alà vaig rebrer felicitació. Marededeu que soc vell, estic espantat. Vaig anar a casa un marxant i hem rebé mol bé: Ho vaig fer per a veurer quina impressió feient els meus dibuixos i una pintura.

Bones festes i un abraç de vostre

Marian