ref: espinal-1921-15

imagen carta

Paris 25/03/1921

Estimats pares i germanes. Continuo bé. Espero el resultat.

Hem fet unes excursionetes per l'illa de France que'm tenen el cor robat. ¡Quin bé de Deu d'arbres, parcs, chateaux!

No tinc temps d'escriure a dingú. Encar tinc visites a tornar i quant no trevallo prou feina tinc amb els museus, jardins, etc. Vaig anar a veurer el ballet rus: Le Sacre du Printemps de Stravinsky que es de lo mes gros, que hi ha. Per ara res més. Ja sabeu que vos estima

Marian Antón