ref: espinal-1922-3

imagen carta

Genova 21/05/1922

Estimats pares i germanes,

Ja som a Genova després d'una "mica" excursió amb auto per la costa d'azur i part de la Liguria. Molt bons per ara. Recorts dels Rieres

Vostre

Marian