ref: malvehy-1923-1

imagen carta

Barcelona 22/12/1923

Sr En M. Espinal

Benvolgut amic

La familia Carles,* composta d'ell i ella em preguen et comuniqui l'aplaçament del sopar d'avui, que per donar-hi major solemnitat es fara si Deu vol l'ultima nit d'aquest fatidic 1923 (Politicament parlant, doncs per tu o millor vosaltres dos resa aixó)

Posam als peus de la teva muller i tu rep una forta abraçada del teu amigaso

A Malvehy

Barna 22 (dia del gros) Decembre 1923*Domènec Carles i Maria Llimona, filla de l’escultor Josep Llimona.