ref: cortes-1936-1

imagen carta

Barcelona 15/04/1936

Barcelona, 15 d'abril del 1936

Estimat Espinal : 

Et molesto amb la present per demanar-te si vols fer el favor de recordar-te de mi. Es tracta de la meva llibreria que, amb el canvi de pis, s'ha de transformar de cap a peus. I com que tu en aquestes coses hi tens la mà trencada, tal com ja varem parlar, t'he de demanar ajuda. Allò sembla la biblioteca de Poblet l'any 35; no hi puc treballar de cap manera i la meva dona em dóna pressa perquè sigui arranjat. El teu consell i les teves orientacions em seran utilíssimes i hauran d'ésser aprofitats amb gran alegria. Vols venir-me a veure о dir-me alguna cosa? Еls meus respectes a la teva esposa i molts records a les petites espinales.

Una bona abraçada del teu adicte

Cortès