ref: esclasans-1949-1

imagen carta

Barcelona 20/11/1949

Sr. MARIÀ ESPINAL: 

Encara que no li digui res, ni un sol dia deixo de pensar en vostè i en el deute de 10.000 (deu mil) pessetes que tinc contret amb vostè. 

Fins ara no he acabat de liquidar el deute de 25.000 pessetes que vaig trobar-me al damunt en sortir de la presó, degut a la pèrdua, incautació i destrucció de les meves edicions fetes en temps de la República. 

Estic acabant de pagar un petit descobert de 5.000 pessetes que tenia amb l'impremta. I tot seguit començaré a tornar-li les 10.000 pessetes que vostè va deixar-me. Gràcies a elles, hauré pogut encarrilar, definitivament, les meves noves edicions. Publico un volum cada quatre mesos, en paper de fil Castell Guarro superior, compost a mà en tipus Bodoni o Menhart, a 100 exemplars que venc jo mateix a 100 amics bibliòfils, per tal d'estalviar-me el tant-per-cent de llibrers i corredors. Li adjunto un exemplar de "GERMANA MORT" (LLIBRE D'HORES FRANCISCANES) que acaba de sortir.

Gràcies a vostè, doncs, i a la seva generositat de Mecenas, i a la seva confiança en mi, hauré pogut encarrilar les meves edicions. Li expresso el meu profund agraïment. 

Em proposo tornar-li les 10.000 pessetes en 5 partides de 2.000. Si no li dic res, és que encara no puc pagar-les-hi. Tan aviat com pugui ja el telefonaré per a visitar-lo. 

Seu agraït,

Esclasans

Barcelona, 20- XI- 1949.Agustí Esclasans i Folch (Barcelona, 1895 - 1967) fou un escriptor i poeta. Influït per Eugeni d'Ors i Josep Maria López-Picó, s'integrà al corrent noucentista. La seva obra poètica, però, fou sotmesa a les lleis del que ell anomenà Ritmologia. També va escriure obres teatrals i assajos i conreà el periodisme i la crítica. Fou uns dels col·laboradors habituals de La Revista.