MARIAN ESPINAL

[Pintor y coleccionista]

EPISTOLARIO #Plandiura, Lluís

fecha referencia transcripción referencias
carta ref.plandiura-1922-1
Plandiura, Lluís
Barcelona
06/12/1922
plandiura-1922-1

Lluís Plandiura a M. Espinal

LUIS PLANDIURA

Barcelona 6 - XII 1922

Senyor en Marian Espinal

Estimat amic: D'acord ab nostre conversa tinguda l'altre jorn, vos vaig a demanar novament que no me dongueu un desaire que sentiria doblement puig ja sabeu que vostra pintura té per mi un grand interés - Vos he demostrat una volte per mediació d'en Nogués i un altre per can Dalmau - aquesta volte no se per que ni com no n'he sapigut res mes.

Ara m'han promés en Capmany y en Nogués que vos pregarien que hi vinguessiu a mon concurs - An els seus pregs hi afegiu els meus y penseu que sera per a mi una grand alegria rebra les dugues teles que m'han dit podriau enviar.

En aquesta espera cordialment vos abraça vostre sincer amic,

Lluís Plandiura


Lluís Plandiura i Pou (Barcelona, 1882 - 1956) fou un industrial i polític i un dels col·leccionistes catalans més eminents del segle XX.

 

nombres citados:

Capmany, Ramon de

Nogués, Xavier

________________

otras referencias:

Galeries Dalmau

carta ref.plandiura-1923-1
Plandiura, Lluís
Barcelona
31/07/1923
plandiura-1923-1

Lluís Plandiura a M. Espinal

Barcelona 31 de Juliol de 1923

Sr. D. Marian Espinal

Ciutat.

Molt distingit amic:

Novament em permeto recorrer a la seva atenció pregant-li el favor d'enviarme les dades sol·licitades per a l'estudi del llibre en preparació sobre pintura catalana produida en els darrers cinquanta anys.

Crec fer una obra digna de tant important assumpte i digna de les firmes mes distingidas en aquest Art, quina obra será publicada no sols en idioma catalá, sinó també en diverses llengues per a donar a coneixer amb l'extensió i importancia degudes, aquest valor real de la nostra cultura.

Vol amic Espinal, cooperar an aquest treball –d'esforç particular–, aportant els datos demanats? Certament no es molt lo que demano, i amb relació a l'importancia dels meus proposits, espero un poc de bona voluntat de la seva part atenent-me en lo que de nou li prego.

Confia i espera aquest seu afm. i verdader amic

Lluís Plandiura

Li envio una nova fulla per a l'informació sol·licitada, per si les anteriors haguesin sofert extravio.