MARIAN ESPINAL

[Pintor y coleccionista]

EPISTOLARIO #Masriera (Masvila), Frederic

fecha referencia transcripción referencias
carta ref.masvila-1926-1
Masriera (Masvila), Frederic
Barcelona
07/10/1926
masvila-1926-1

Masvila a M. Espinal

Barcelona - 7- Octbre - 1926 

Car amic Espinal;

No vos queixaréu pas; com aquell qui diu arrivar i moldre. Arrivo i totseguit vos escric. ¡Ditxós de vos, que continueu á Tossa, prop la mar, aquella mar que conec á fons i que tant estimo. 

Que, com van els cuadros? , sense esperit de pretenciós, crec que'm trobareu á faltar. Aquelles converses, aquell continuo mirar les pintures, alternant amb Bach o Beethoven, aquell vibrar á duo devant la maravella sempre renovada de la natura ¿m'equivoco?

Per ma part vos diré que aquesta lletra que estic fent are, en el primer paper que he trovat, es prova evident que la vostra amistat ha plantat dins de mi arrels. 

Vor escric en el taller devant el cuadro de Giberola que he fet á Tossa 

La pintura es una bojeria. Lo que he portat aquest any, aixafa completament lo fet anteriorment. El retrat de la Nuñez enmarcat, i el de la Nuri, marcan evidentment un salt gros, aixís ho ha reconegut Junceda que vingué ahir i quedá l'home tot entusiasmat. 

El vostre cap m'está are mirant, i també al costat d'altres retrats que tinc, sembla un renéc, de contundent que es.* 

Alabat sia Deu que fa que la vida siga una continuada ascenció. Que aquesta no es converteixi en devallada es lo que cal desitjar. Cal pero, esser humil: no fos cas que'l mal esperit vingues á enbullar la troca - mar endins sempre que deya Maragall

Y a proposit de Maragall, ahir vareig anar a can Parés. Me digueren que vos han tornat á escriurer. Tenen poques obres, pero quedará be.

D'en Carles un paisatje mes fet á correcuita que mai, tant es aixís que el noi Maragall me digué que potser no l'exposaria. Devant de certes produccions caldrá fer el crit de "Un xic mes de respecte devant el natural"

L'Apa hi te un bodegó de uns llibres, ahont hi ha un tros admirable. Casi, casi pero, sembla fet amb bisturi.

D'en Sunyer una figura forsa bonica, llástima que aguanta una criatura de cartró. Ademés à lo de Sunyer no hi circula la vida. ¿No Trovéu? 

Ja veurem el conjunt com quedará. 

Que vos provi forsa la tarda de Tossa, que el paisatje del codolá i dels cars, segueixi amb empenta, i que l'altre, el llarc, s'acabi seguint en l'ambient de cap al tart, d'aquella hora divina que tot parla a l'ánima.

La vostra Adelaida ya deu estar bona. Feuli molts petons de part de ma canalleta. Nosaltres al arrivar tingué que ficarse al llit la Nuri... pero ahir ja havia passat tot. Els demés tots campantes.

A la vostra esposa i germana els nostres recorts, un petó a la petita i vos rebeu un abraç de vostre fermat amic

F. Masriera

Ens deixarem á casa vostra el cançoner de Schubert. Güardéulo i ja me'l tornaréu. 

c/c Diputació - 329 - 2n 


Frederic Masriera Vila (Barcelona 1890 - París 1943) fou un pintor i dibuixant. Fill del pintor i argenter Frederic Masriera Manovens, es va formar a la Llotja de Barcelona i va ser deixeble del pintor Nicolau Raurich. Va adoptar el nom artístic de Masvila.

* Reproduïm el retrat d’Espinal al qual el seu autor fa esment.

nombres citados:

Carles, Domènec

Elias (Apa), Feliu

Junceda, Joan

Maragall, Joan A.

Sunyer, Joaquim

________________

otras referencias:

Bach

Beethoven

Maragall, Joan

Sala Parés

Schubert

Tossa

carta ref.masvila-1926-2
Masriera (Masvila), Frederic
Barcelona
11/12/1926
masvila-1926-2

Masvila a M. Espinal

Barcelona - 11-Dbre - 1926 

Car amic Espinal;

En primer lloc, rebeu el meu salud afectuós i el desitj de que a casa vostra hi regni l'alegria mes gran, produida per l'esclat mes espléndit de salut excelentíssima.

Nosaltres G. a D. seguim forsa be, doncs, qualque costipat sens importancia de la mainada, no s'ha pas de catalogar en l'inventari dels mals.

Y are, passant al veritable objecte de les presents ratlles, vos diré que, apropant-se la data de la meva exposició, i procedint desde ara á enmarcar els dibuixos, n'he fet encarregar a la casa Renart que com sabeu ho fa molt be, i donará al conjunt dels dibuixos una certa uniformitat que crec molt necessaria al bon efecte de la sala.

Com que vos me diguereu que pensaveu enmarcar el vostre retrat, amb una motllura de casa Veciana, vos escric, perqué me contesteu si es que ho voleu aixís o be no vos fa res que l'enmarqui la casa Renart junt amb els altres.

Espero la vostra resposta.

Al taller (P San Joan, 133) hi soc tots els dimarts, dijous i dissabtes al matí

Amb els afectuosos recorts de tots els de casa per vostra familia, es despedeix amb recorts també per Viladomat (que vigili aquestos dies el diari que's publicarán aviat les bases per el monument á Sant Francesc) vostre amic que estreny vostre ma

Frederic Masriera

nombres citados:

Viladomat, Josep

________________

otras referencias:

Sala Renart

carta ref.masvila-1927-1
Masriera (Masvila), Frederic
Sant Celoni
22/07/1927
masvila-1927-1

Masvila a M. Espinal

Sant Celoni - 22 - Juliol - 1927 

Carissim amic Espinal:

Abans, poc abans de sortir de Barcelona, vareig rebrer les cansons de Schubert. Moltes mercès.

Are desde el dia 16, som á Sant Celoni i vivim en una caseta que per sa situació, es una delicia. Imaginat, una casa de pagès à les afores (1 kilometre de la població) que és a casa els masovers; i a sobre de ella una altre que es la que vivim, pero que per el desnivell del terreny, es la nostra també á peu pla. 

A la caseta s'hi entra per el jardí. Un jardí descuidat pero atapeït d'ombra que hi fan uns 15 o 16 arbres i ahont sempre, a totes hores s'hi está fresc.

A n'ell hi fem la vida, i are mateix jo hi estic escrivint. 

Això per la canalleta es una gran cosa. Si volem els tenim a dins, éssent à fora.

No es com á Tossa que tot lo dia eran al carrer. 

El paisatge es preciós. Pensaba que anyoraria aquell mar diví,... pero, la veritat no tinc temps, doncs tot lo d'aquí es preciosissim i m'absorveix.

Penso fer bona tasca. Es presta perqué hi ha tranquilitat i a mes unes masies per els voltants ahont hi ha unes vaques estupendes, i uns corrals i pallers amb arbres que'ls rodejen i tot aixó amb el fons sublim del Montseny, que es una montanya sempre diferent, sembla el mar. 

Lo que convé es primerament fer salut, doncs sense això no es fa res. 

Després cal tenir serenitat. He patit yo molt d'atolandrament. Cal portar a dins el foc, pero com la máquina del tren que are veig passar al lluny, cal endegarlo i conduirlo alli ahont hom vol.

Hauriem de tenir sempre present aquella máxima que diu que "vint coses a mitj fer no valen lo d'una feta del tot "

...perquè produir tant? ¿No es millor la intensitat? Que cada pincellada sigui un resultat, i una vibració. Després cada dia soc mes partidari de la sinceritat i la veritat. Lo demés es enganyarse un mateix.

Penso fer coses de figura amb el paisatge. La situació d'aquest lloc es a proposit. He vist unes vaques amb un fons de paisatje que es una delicia. Cosa forta plena d'estructura i de color. A veurer si mes endevant veniu d'excursió. Es a casa casa Tresserras.

Y per Tossa ¿que feu? Escriu, contem coses que pintes, quina vida fas. 

Molts records a la esposa. Anyorará el piano. Aixó si, petons a la canalleta. Records a l'amic Benet i demés; per tu un abraç de l'amic

Frederic Masriera

nombres citados:

Benet, Rafael

________________

otras referencias:

Tossa

carta ref.masvila-1927-2
Masriera (Masvila), Frederic
Barcelona
06/12/1927
masvila-1927-2

Frederic Masriera (Masvila) a M. Espinal

Estimat amic: M'he enterat de la mort del vostre pare (a. c. s.) i com que no surto de casa i no m'ha sigut possible anar a l'acte d'enterrament, vos envio amb aquestes ratlles el meu sentit pésam, que desitjo feu extensiu a les vostres germanes i també en nom de ma esposa.

La pèrdua dels sers a qui s'estima, es cosa, per les humanes forses, dolorosíssima, pero qui sap posar els ulls un xic mes amunt de la terra li es gran consol. Aquet es el meu desitj, ja que es el meu pensar.

Vos suposo enterat de que a les darreries d'istiu, vaig tenir un tropell, rebrot encara de la malatia passada. He passat dos mesos molt agitats. Mes are g a D. me vaig sentint molt millor.

Com que tenia que fer uns retrats, he traslladat provisionalment el taller a casa. Espero que quant pogueu me fareu l'honor d'una visita.

Adeu, car amic rebeu els recorts dels de casa per tots vosaltres i una ferma encaixada de l'amic

F. Masriera