ref: apa-1932-1

imagen carta

Barcelona 20/01/1932

Amic Espinal:

Si podeu fer-me a mà 50 Pts a compte em faríeu un gran favor.

Adjunt dugues reproduccions d'obres d'Ysenbrant.* En la pàgina 238 del Burlington Magazine, segon semestre de l'any 1928, trobareu una esplèndida adoració dels Reis del mateix Ysenbrant, i en les pàgines següents el comentari d'aquesta obra, el qual us traduïré, si voleu.

Ben vostre

Apa.* Adriaen Ysenbrandt (1480/90 - 1551) fou un pintor flamenc que es va especialitzar en temes religiosos. Sabem que Espinal va adquirir en algun moment una obra d'aquest artista per a la seva col·lecció particular i que va vendre anys més tard. Desconeixem si la venda tenia l'objecte de reunir fons per a poder adquirir noves peces o per pura necessitat després de la fallida de l'empresa familiar. En tot cas, de la informació que Elias li proporciona en aquesta carta i la següent, es pot deduir que Espinal tenia un interès especial en obtenir dades del pintor flamenc, probablement perquè ja tenia en el punt de mira l'adquisició de la peça que hem esmentat.