ref: badrinas-1927-1

imagen carta

27/09/1927

27 setembre 1927

Amic Espinal: Tinc les portes del Sr. Salvans llestes i demà les venen a buscar. Ell va venir a veurels a mig enverniçar, pero la mala sort feu que no em trovés a la botiga. He mirat de fer-lo tornar peró ja es a la Barata* i diu que li ve malament. Com l'Obiols necesita pistrincs caldria fer la factura, pero avans he volgut consultar-te per veure si l'espantarem amb lo qu'em surt cuntant només els jornals estrictament 

—jornals de marcater ---- 336,35

—(...) de les portes -------- 78

—fustes, (...) i serres -------75,90

—vernís ------------------65

                                 _________

                                        555,25

Dibuix Obiols                  300

                                  ________

                                        855,25

Digam que et sembla del preu, doncs, si et sembla que li hagués de fer mal efecte, també sabrem perdrehi cuartos. L'Obiols em digué que ho deixava a la meva ma, pero crec que ho val. 

Suposo continueu be, nosaltres guardem un bon recort de l'estada aquí, pero ja tornem a estar junyits.

Recorts a la Maria de part nostra i tu rebels del teu

BadrinasBadrines va realitzar diferents projectes de mobiliari per a la casa de Francisco Salvans, en els quals Josep Obiols va col·laborar dissenyant marqueteries i altres elements ornamentals.