ref: badrinas-1921-1

imagen carta

Terrassa 26/09/1921

Terrassa 26 Septre 1921 

Creu 30

Amic Espinal: Referent a l'assumpte que tractavem l'altre dia Benet-Mallol, t'agraïré em siguis quelcom concret, encare que hagis d'anar a veure a en Mallol i explicarli. He vist casualment al pare den Rafel i m'ha dit te mir d'influir amb en Puig i Cadafalch. Per lo tant a veure si fas una bona obra.

Teu affm amic

Badrinas