MARIAN ESPINAL

[Pintor y coleccionista]

EXPOSICIONES

Individuales

1917

Galeries Dalmau. Barcelona, març-abril de 1917

1927

Sala Parés (Sala antiga). Barcelona, març de 1927

1941

Llibreria Mediterrània. Barcelona, gener de 1941

1998

Centenari Marian Espinal, Centre Cultural Caixa de Terrassa. Terrassa, maig-juny de 1998

comissària: Maria Lluïsa Borràs

2021

El llegat Espinal, Museu d'Art de Cerdanyola.  Cerdanyola, juliol-setembre de 2021

comissari: Txema Romero


Colectivas

1918

Saló de Primavera (amb l'Agrupació Courbet) Cercle Artístic de Sant Lluc. Barcelona

Saló de Tardor (organitzat per l'Associació d'Amics de les Arts). Barcelona, desembre de 1918

Exposició d'Art Palau de Belles Arts. Barcelona

1919

Casino del Comerç, Terrassa, 1919

Agrupació Courbet, Galeries Laietanes. Barcelona, maig-juny de 1919

Saló dels Amics de les Arts. Barcelona

Saló de Primavera. Barcelona, maig de 1919

Exposició d'Art. Barcelona

1920

Exposició de Primavera (amb Les Arts i els Artistes). Barcelona, abril de 1920

Exposició Oficial d'Art, Palau de les Maquines de l'Antiga Exposició Universal. Barcelona

Exposició del Centre de Dependents. Terrassa

Segon Saló de Tardor (organitzat per l'Associació d'Amics de les Arts). Galeries Laietanes. Barcelona

1921

Exposició de pintura i dibuix, Galeries Dalmau. Barcelona, juny-juliol de 1921

1922

Tercer Saló de Tardor (organitzat per l'Associació d'Amics de les Arts), Galeries Laietanes. Barcelona, gener de 1922

1924

Exposició de dibuixos (organitzada per Les Arts i els Artistes), Galeries Laietanes. Barcelona

1925

Exposició Internacional de les Arts Decoratives i d'lndústries Modernes (amb el Foment de les Arts Decoratives), Galeries Saint Dominique. París

1926

Saló de Tardor, Sala Parés. Barcelona, octubre de 1926

1927

Amics de les Arts i els Artistes, Sala Maragall (Parés). Barcelona, novembre de 1927

1928

Les Arts i els Artistes, Galeries Laietanes. Barcelona, febrer-març de 1928

1935

Saló de les Arts i els Artistes, La Pinacoteca. Barcelona, octubre de 1935

1975

El Noucentisme, Galeria Dau al Set. Barcelona

1981

Mostra de pintura terrassenca (1850-1981), Amics de les Arts. Terrassa

1993

Cercle Artístic de Sant Lluc (1893-1993), Pia Almoina. Barcelona

comissari: Josep Bracons

1994

El Noucentisme, un projecte de modernitat, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

comissaris: Mercè Vidal, Alicia Suàrez i Martí Peran

Moble Català, Palau Robert, Barcelona, 1994

1998

Una cambra pròpia, Museu de Girona

comissària: Glòria Bosch

2007

Berlín, Londres, París, Tossa, la tranquil·litat perduda, Centre Cultural Caixa de Girona. Girona

comissàries: Glòria Bosch i Susanna Portell

2009

Museu d'Art de Cerdanyola, Col.lecció permanent

2014

Barcelona, zona neutral (1914-1918), Fundació Miró. Barcelona

comissaris: Fèlix Fanés i Joan Minguet

2017

La capsa entròpica. El museu d’objectes perduts. Museu Nacional d'Art de Catalunya

comissari: Francesc Torres